Utbildning i FREDA

Länsstyrelsen i Dalarnas län bjuder in till en 3-dagars utbildning i FREDA, Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära relationer.

​Under utbildningen kommer du få grundläggande kunskaper för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Utbildningen vänder sig till dig som i möter våldsutsatta, till exempel utredare inom socialtjänsten.

Mer information och anmälan