Kommunala strategier för hushåll med en svag ställning på bostadsmarknaden

  • Datum: –15.00
  • Plats: IBF IBF, seminarierummet, Trädgårdsgatan 18
  • Kontaktperson: camilla.scheinert@ibf.uu.se
  • Seminarium

Boende och samhälle seminarium

Titel:Kommunala strategier för hushåll med en svag ställning på bostadsmarknaden

Författare: Anna Granath Hansson, KTH

Språk: svenska

Kontakta Miguel Martinez för mer information