Könsstympning av flickor och kvinnor – den tysta frågan

  • Datum: –16.00
  • Plats: Huskvarna
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län, Region Jönköpings län m.fl.
  • Kontaktperson: Noomi Carlsson
  • Temadag

Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Strategigrupp barn och unga, Resursteam Heder samt Barndialogen bjuder in till en dag om könsstympning av flickor och kvinnor.

Vad krävs för att bryta tysnaden? Hur kan vi arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor? Hur kan vi ge bättre stöd och vård till de unga flickor och kvinnor som redan blivit utsatta? Hur ser de rättsliga aspekterna ut på könsstympning?

Målgrupp: aktiviteten vänder sig till dig som i ditt yrke eller ideella engagemang möter flickor eller kvinnor som är, eller riskerar att bli, könsstympade. 

Mer information och anmälan