Almedalen- Rättssäkerhet, MeToo och de mänskliga rättigheterna

  • Datum: –12.00
  • Plats: Campus Gotland B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
  • Föreläsare: Patrik Bremdal, Lektor i offentlig rätt, Uppsala universitet, juridiska institutionen Moa Kindström Dahlin, Lektor i offentlig rätt, Uppsala universitet, juridiska institutionen Elena Namli, moderator - professor i etik, Uppsala universitet, teologiska institutionen
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet, Avdelningen för uppdragsutbildning
  • Kontaktperson: Eva Norgren
  • Telefon: 0704- 250563
  • Seminarium

Den globala rörelsen MeToo har fått ett stort genomslag på många olika områden i samhället med efterföljande kampanjer inom olika yrkes- och samhällsgrupper. Detta väcker många frågor kring mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och kvinnors ställning i samhället. Vad är juristens roll och ansvar?

Fokus är i första hand rättsliga frågor kopplade till #MeToo och den efterföljande #medvilkenrätt med ett särskilt fokus på juristens roll och ansvar ur ett samhällsperspektiv, inte minst inom ramen för juristutbildningen.