Disputation Tian Bo

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Kontaktperson: Bo Tian
  • Disputation

Tian Bo kommer att försvara sin avhandling “Magnetic Nanoparticle Based Biosensors for Pathogen Detection and Cancer Diagnostics”.