Får en brahmin studera persisk astrologi? Strategier från mughaltiden till i dag

  • Datum: –15.45
  • Plats: Engelska parken 9-3068
  • Föreläsare: Martin Gansten
  • Arrangör: Indologi och Iranistik
  • Kontaktperson: Heinz Werner Wessler
  • Föreläsning

Under början av andra årtusendet gjorde den perso-arabiska astrologin (tājika) sitt intåg i Indien, där den lever kvar än i dag. Lärda verk på sanskrit författades i ämnet, och den nya kunskapstraditionen nådde sin kulmen under mughaltiden på 1500- och 1600-talet – men det gjorde även motståndet mot utländsk lärdom.

Under början av andra årtusendet gjorde den perso-arabiska astrologin (tājika) sitt intåg i Indien, där den lever kvar än i dag. Lärda verk på sanskrit författades i ämnet, och den nya kunskapstraditionen nådde sin kulmen under mughaltiden på 1500- och 1600-talet  men det gjorde även motståndet mot utländsk lärdom. Balabhadra, hovastrolog åt fursten Shāh Shujāʿ i Bengalen, diskuterar i sitt encyklopediska verk Hāyanaratna (1649) argument för och emot att tillåta studiet av tājika, och hans legitimeringsstrategier används av brahminska astrologer även i det moderna Indien.