Minor Field Studies (MFS)

  • Datum: –16.15
  • Plats: Campus Gotland Sal D10 (bottenvåningen i D-huset)
  • Arrangör: Internationella kansliet vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Seminarium

Vill du samla data din till examensuppsats eller göra praktik utomlands?

Stephanie Noroozy från Internationella kansliet berättar om vilka möjligheter som erbjuds via Minor Field Studies (MFS) i form av stipendier för fältstudier och praktik. Läs mer om Minor Field Studies.