The Letter of Aristeas, Greek Education, and the Jewish Community in Alexandria

  • Datum: –15.30
  • Plats: Engelska parken Engelska parken, hus 2: 1077
  • Föreläsare: Professor Benjamin G. Wright Lehigh University, PA, USA
  • Arrangör: Teologiska fakulteten samt Agora
  • Kontaktperson: Cecilia Wassen
  • Föreläsning
The Letter of Aristeas, Greek Education, and the Jewish Community in Alexandria