Samhällsvetenskapliga fakulteten

Chris Haffenden – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Meddelas senare
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Disputation

Chris Haffenden, Uppsala universitet, disputerar. Mer information och abstract i DiVA meddelas senare.