Seminar Adolfo E. Talpalar

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum C2:2 lunch room
  • Föreläsare: Adolfo E. Talpalar, MD, PhD, Mammalian Locomotor Laboratory, Dept. Neuroscience, Karolinska Institute
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Seminarium

title "'Spinal neurons generating rhythm and pattern for motor activities'