Disputation, Juan Wang

  • Datum: –13.00
  • Plats: Arbets- och Miljömedicin, Dag hammarskölds väg 60 Föreläsningssalen (på nedre våningen)
  • Doktorand: Juan Wang
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Disputation

Titeln på avhandlingen är "Asthma and rhinitis among adults in Sweden and China - risk factors in the home environment"


Handledare: Dan Norbäck