Disputation: Making Acquisitions

  • Datum: –16.15
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Elisabeth Hallmén
  • Disputation

Michael Grant försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi: Making Acquisitions

Opponent: Docent Riikka Sarala, The University of North Carolina (UNC), Greensboro

Betygsnämnd:
Professor Virpi Havila, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Professor Jan Ottosson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Professor Satu Teerikangas, Management & Organization, Turku School of Economics, Turku University

Ordförande vid disputationen: Professor Fredrik Nilsson, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala University

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA