Almedalen 2018 "Utbildning för hållbar utveckling – helt nödvändigt eller politisk indoktrinering?"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Campus Gotland B23
  • Föreläsare: Annika Hedås Falk, Utbildningschef, Nobel Center, Peter Strandbrink, Docent i statsvetenskap, Södertörns högskola, Malin Ideland, Professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi, Malmö högskola, David O. Kronlid, Forskningsledare vid Swedesd och docent i etik och lektor i didaktik (moderator), Swedesd, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedesd, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Anna Skoog
  • Telefon: 0701-679964
  • Seminarium

Förändringar i utbildningens metoder och innehåll lyfts ofta som avgörande för en hållbar utveckling. Samtidigt riktas kritik mot att politiska projekt som Agenda 2030 blir styrande och införlivas i skolans värdegrund. Hur bör skolan förhålla sig till normativt innehåll?

Lärande och utbildning ses som nyckelfaktorer för att nå de Globala målen för hållbar utveckling. Delvis speglas denna uppfattning också i skolans läroplaner. Under detta seminarium diskuterar och problematiserar vi den intressanta och aktuella frågan om hur skolan bör förhålla sig till normativt innehåll och vad det innebär att bedriva utbildning utifrån normativa värden.