Samtal om religion och samhälle

CRS bjuder in till samtal med både nya och etablerade samverkanspartners kring CRS multidisciplinära forskning och hur den kan möta de behov som finns hos myndigheter, organisationer och företag i Sverige i fråga om kunskap om religion och värderingar i Sverige idag.