Ett introduktionsmöte för det nya EU Horizon 2020 forskningsprojektet & Migration Governance Network i Sverige

Var 2015 års flyktingkris en kris i fråga om flyktingar i sig eller en fråga om EU:s interna  gränser, politisk polarisering och brist på  krishantering?  I ett nytt forskningsprojekt  finansierat  av  EU  Horizon  2020 och lett  av Uppsala  universitet, ska  frågan  studeras  med   utgångspunkt  i elva  olika  länder. Projektet  ska  titta  närmare  på  komplexiteten  i  mottagningen av flyktingar i de länder som ingår samt föra samman samhällsaktörer  från  skilda nivåer i samhället. Dessutom ska projektet etablera  kommunikationslänkar mellan  dessa aktörer genom att tillämpa  innovativa metoder som rundabordssamtal.

Välkommen att lära dig mer om projektet, bidra till dess utformning och lyssna till spännande  talare. Eventet är kostnadsfritt, men  föranmälan krävs. Vid frågor och för anmälan, kontakta Jenni Wirman, amanuens inom RESPOND.