U-CARE seminar series: AdultCan, the results

  • Datum: –16.00
  • Plats: MTC-house: Dag Hammarskjölds väg 14B, floor 1 Room 201:36
  • Föreläsare: Birgitta Johansson
  • Kontaktperson: Erik Olsson
  • Telefon: 018-471 6663
  • Seminarium

Birgitta Johansson will hold a presentation followed by questions and then a discusson initiated by John Wallert and Helena Grönqvist.