Neuro seminar with Oly Sensarma and Johanna Axling, Physiology

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Oly Sen Sarma (Research Assistant) and Johanna Axling (PhD Student) Group: Professor Svante Winberg, Physiology
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Seminarium

Title: Development of Personal Traits in Zebrafish
Bring your own lunch!
Host: Physiology
Chir: Developmental Genetics