FREDA bas- och fördjupningsutbildning

Våldsutsatta måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver och socialtjänsten har ett särskilt ansvar att upptäcka, utreda, riskbedöma samt ge skydd, stöd och hjälp. Det är en komplex uppgift och till stöd har Socialstyrelsen utvecklat FREDA.

Länsstyrelserna har i uppdrag att utbilda socialtjänst i FREDA bedömningsmetoder. FREDA består av tre instrument som är avsedda att användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. 

Mer information och anmälan