Barnafrid – en dag för ökad kunskap kring barn som utsätts för våld

  • Datum: –15.30
  • Plats: Östersund
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jämtland med flera
  • Kontaktperson: Jenny Einebrant
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Jämtlands län, Barnafrid – nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet och Centrum mot våld bjuder in till en dag med fokus på barns utsatthet för våld i nära relationer.

Föreläsare från Barnafrid berör flera olika områden inom ämnet barn som far illa. Till exempel berörs barns utsatthet för våld och våldets konsekvenser liksom olika typer av våld och trauman som kan drabba ett barn, särskilt i nära relationer. Sexuella övergrepp diskuteras också, både fysiska och över nätet.

Mer information och anmälan