CAGS-COSC workshop

  • Datum:
  • Plats: Geocentrum Norrland I
  • Föreläsare: Chris Juhlin, Pauline Jeanneret, Bjarne Almqvist, Theo Berthet, Chin-Fu Tsang, Zhanwu Lu, Qiusheng Li
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper, Mineralogi, petrologi och tektonik
  • Kontaktperson: Jaroslaw Majka
  • Föreläsning

En kort workshop om the Collisional Orogeny in the Scandinavian Caledonides (COSC)

Vår avdelning kommer att vara värd för den kinesiska akademin för geologiska vetenskaper den 28-29 augusti 2018. Vid detta tillfälle anordnar vi en kort workshop där du får chansen att lära dig om olika aspekter av Collisional Orogeny i Scandinavian Caledonides (COSC ) boring projekt och lyssnar också på föredrag om forskning som utförts av våra gäster, t ex i Tibet. Alla som är intresserade av denna workshop är mycket välkomna att delta.

The Solid Earth theme leaders

program:

28 Augusti

13:00 – Välkomnande och pressentation av COSC (Chris Juhlin)
13:10 – Geothermobarometric constraints along the COSC-1 borehole instead of High pressure research (Pauline Jeanneret)
13:30 – COSC rock physics (Bjarne Almqvist)
13:50 – Comparison between Caledonides and Himalayas (Theo Berthet)
14:10 – Hydrogeology of COSC-1 (Chin-Fu Tsang)

14:30 - Fika

15:00 – Deep seismic reflection survey in Southen Tibet - process and prospect (Zhanwu Lu) 15:40 – High-Density seismic array studies in China (Qiusheng Li)
16:30 – Diskusion
17:00 – slut

18:30 – Middag
29 Augusti
9:00-12:00 Diskussion om framtida samarbete

CAGS-COSC workshop