Torka och vattenbrist i ett förändrat klimat - seminarium

  • Datum: –17.30
  • Plats: Geocentrum
  • Föreläsare: Joel Dahné, SMHI, Claudia Teutschbein, Uppsala universitet Anders Wörman, KTH Bengt Persson, Foodhills Markus Wertwein Ros, Borgholm Energi Markus Petzén, DHI
  • Arrangör: Hydrologisektionen
  • Kontaktperson: Roger Herbert
  • Föreläsning

Välkommen till Hydrologisektionens seminarium
Torka och vattenbrist i ett förändrat klimat!
Pris: 1200,00 kr för medlem / 2000,00 kr för icke-medlem och 200,00 kr för student/pensionär.

Anmäl er här

Programmet startar med registrering och kaffe från kl. 09:15.

Därefter ser programmet ut så här:

09:45 – 10:00           Hydrologisektionen och Uppsala Universitet hälsar välkomna

10:00 – 10:35           Allmän introduktion till torka i Sverige och erfarenheter och resultat från beräkningar av torka i sydöstra Sverige - Joel Dahné, SMHI

10:35 – 11:10           Hydrological drought - Claudia Teutschbein, Uppsala universitet

Bensträckare

11:25 – 12:00           Påverkan av framtida vattenbegränsningar på vattenkraftproduktion - Anders Wörman, KTH

12:00 – 13:00           Lunch             

13:00 – 13:35           Praktiska erfarenheter kring begränsningar av bevattningsvatten till jordbruk - Bengt Persson, Foodhills

13:35 – 14:10           Erfarenheter från vattenbristen på Öland 2016 - Markus Wertwein Ros, Borgholm Energi

Kaffepaus

14:25 – 15:00           Prognossystem för lokala hydrologiska prognoser som beslutsunderlag för t.ex. vattenhushållning - Joel Dahné, SMHI

15:00 – 15:35           Övergripande vattenbalansberäkningar idag och i ett förändrat klimat - Markus Petzén, DHI

15:35 – 16:10           Paneldiskussion med föredragshållare

16:10 – 17:30           Mingel med enklare förtäring

Torka och vattenbrist i ett förändrat klimat - seminarium