TekNat:s pedagogiska akademi - nätverk för fakultetens excellenta lärare

  • Datum: –15.00
  • Plats: Geocentrum Öland
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Mer information kommer senare till berörda.