Seminarium; Den goda föreläsningen

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 80115
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Nicusor Timneanu
  • Seminarium

Föreläsningen som undervisningsform har problematiserats och ibland använts som negativ symbol för traditionell undervisning. Men det är inte givet hur en föreläsning ska se ut, och det finns förstås både bra och dåliga föreläsningar.

Mycket undervisning vid fakulteten bedrivs dessutom i form av föreläsningar, och våra studenter lyckas väl när de lämnar universitetet. Under seminariet fördjupar vi oss i föreläsningsformen och diskuterar bland annat följande frågor: Vilka funktioner kan föreläsningen fylla? Vad är det som gör vissa föreläsningar bra? Vilken plats har de på olika typer av kurser? Vad tycker studenterna om våra föreläsningar och hur vill de att de ska utvecklas? Hur kan vi tillsammans utveckla föreläsningsformen för ett bättre lärande?

Välkomna! Stefan Pålsson, Nic Timneanu och Maja Elmgren, TUR