Nätverksmöte TUFF18

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 13167
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium

Möte för de som mottagit TUFF-medel.
OBS! Ny lokal.