Litterature seminar; Do students still read course literature?

  • Datum: –13.00
  • Plats: Lokal kommer senare.
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Nicusor Timneanu
  • Seminarium

More information later.