Nätverk för pedagogiska ledare.

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 80109
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Mer information kommer senare till berörda.