Barnafrid – en dag kring barn som utsätts för våld

  • Datum: –16.30
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Katarina Tumer
  • Temadag

Länsstyrelsen i Skåne bjuder in till en föreläsningsdag som kommer att beröra flera olika områden inom ämnet barn som far illa.