Allas barn – en konferens om vikten av förebyggande arbete

  • Datum: –15.30
  • Plats: Karlstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland m.fl.
  • Kontaktperson: Isabel Persson
  • Konferens

Som en del i uppmärksamhetsveckan Se mig erbjuder enheten Social hållbarhet på Länsstyrelsen i Värmland in till en dag om vikten av kunskapsbaserat förebyggande arbete.