Maskulinitet och kriminalitet

  • Datum: –16.30
  • Plats: Örebro
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro
  • Kontaktperson: Kerstin Lillje
  • Konferens

Maskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell forskning såväl som praktiskt arbete. Konferenserna har genomförts sedan 2010 och sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.