Våld i vår närhet

  • Datum: –16.00
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland med flera
  • Kontaktperson: Petra Hjärtsjö
  • Utbildning

Länsstyrelsen Östergötland vill genom en konferens sprida kunskap om våld och nå ut till en bred målgrupp: Region Östergötland, polisen, åklagare, psykiatrin, kyrkor och trossamfund, beslutsfattare, politiker, socialtjänst, skolan, ideella organisationer inklusive idrottsföreningar, kriminalvården, kommunen, allmännyttiga bostadsbolag.

Denna utbildningsdag kommer att följas upp av fyra eftermiddagsseminarier under hösten. Information om detta kommer senare.

Mer information och anmälan