Hur kan arbetet mot prostitution och människohandel utvecklas i polisregion Öst?

  • Datum: –15.30
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland med flera
  • Kontaktperson: Maha Eichoue
  • Temadag

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte om prostitution och människohandel.