Lärarcafé: Så undervisar du särbegåvade elever

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus Entréhallen (Visionstrappan)
  • Föreläsare: Laila Riesten, lärare och doktorand i matematikdidaktik, Catharina Tjernberg, lektor i läs och skrivutveckling, Marie Jonsson, lärare med inriktning mot särbegåvade elever
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna.

Om föreläsningen
Det finns flera utmaningar med att undervisa särbegåvade elever. Dels att upptäcka dem, dels att stimulera och stötta dem.

Tre specialiserade lärare från Enköpings kommun berättar här hur de undervisar elever med särbegåvning. De inleder med en kort teoretisk anknytning utifrån begreppet inclusion education, och landar sedan i det konkreta arbetet i klassrummet.

Flera lärare med specialkunskap i ämnet kommer att finnas på plats för den som vill fortsätta samtalet efter presentationen. Även stödmaterial finns till hands.”