Ventilering av masteruppsats - Strategier vid översättning av kulturspecifika fenomen från persiska till svenska

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 9-2029
  • Föreläsare: Kenneth von Zeipel. Opponent: Nils Wiklund
  • Arrangör: Iranska seminariet
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-471 7869
  • Seminarium

Syftet med uppsatsen är att undersöka de strategier översättaren Carl G. Martinsson använt sig av när det gäller kulturspecifika fenomen vid översättandet av de tjugo noveller som utkom i samlingen Getingboet och nitton andra noveller från Iran.

Jag söker svaren på frågorna:

• Vilka strategier har översättaren använt?

• Har översättningen av kulturspecifika fenomen framför allt varit källspråksorienterad eller målspråksorienterad?