Seminarium: The Biopolitics of Hope

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken, 22-1017 (Hus 22)
  • Föreläsare: Claes Wrangel, teaches and researches at the School of Global Studies, University of Gothenburg.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Irene Molina
  • Seminarium

Claes Wrangel teaches and researches at the School of Global Studies, University of Gothenburg. His research concerns critical security studies, biopolitics and temporality. In 2018 he defended his PhD dissertation The Use of Hope: Biopolitics of Security During the Obama Presidency.

​Seminariet kommer vara på engelska.

Alla seminarier är öppna för forskare och studenter om inget annat uppges.