Ventilering av kandidatuppsats. De forniranska folkgrupperna meder och perser i västerländsk litteratur (grekiska källor och Bibeln) och österländsk litteratur (Shāhnāmeh).

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Marcus Maafi. Opponent: Fredrik Bergström.
  • Arrangör: Iranska seminariet
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-471 7869
  • Seminarium

Denna kandidatexamenuppsats har som främsta syfte att undersöka hur de forniranska folkgrupperna meder och perser beskrivs i västländsk litteratur (främst Herodotos, Xenofon, Strabon, Isokrates och Bibeln) och österländskt litteratur (Ferdousis Shāhnāmeh).