Utbildningsdag för kollega-utbildare FREDA

  • Datum: –16.00
  • Plats: Sollefteå
  • Arrangör: Länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Norrbotten och Västerbottens län i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Kontaktperson: Evelina Skog
  • Utbildning

Välkommen till en utbildningsdag som riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med FREDA bedömningsmetoder och har i uppdrag eller önskar att utbilda och ge metodstöd till dina kollegor i att använda FREDA.

Fokus ligger på utbildar- och metodstödjarrollen och under utbildningsdagen får deltagarna testa på att själva utbilda utifrån ett framtaget utbildningsmaterial. Syftet är att få en grund för att kunna utbilda sina kollegor i FREDA:s alla delar (kortfrågor, beskrivning och farlighet).

Mer information och anmälan