Forskningsseminarium - Resilience Mental Health and Social Participation Among Refugees in Sweden

CRS forskningsseminarier är ett komplement till högreseminarier knutna till en viss disciplin och ger möjlighet för forskare att presentera och diskutera forskning med fokus på religion och samhälle i ett multi-disciplinärt sammanhang. Seminarierna är öppna till forskare från alla discipliner som är intresserade av forskning inom området.

Under hösten 2018 påbörjas ett samarbete mellan CRS och högre seminariet i Etik med tre multivetenskapliga seminarier med fokus på männsikligarättigheter.