Disputation: Simon Widmark

Disputation: Simon Widmark, avd för signaler och system, “Causal MMSE filters for personal audio: A polynomial matrix approach”. Opponent: Professor Fredrik Gustafsson, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet.