Bli kollegautbildare i FREDA bedömningsmetoder!

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm m.fl.
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Utbildning

Välkommen till en utbildningsdag som riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med FREDA:s bedömningsmetoder och har i uppdrag eller önskar att utbilda och ge metodstöd till dina kollegor i att använda FREDA.

Syftet är att deltagarna ska få en grund att utbilda/stödja sina kollegor att använda FREDA:s bedömningsmetoder (kortfrågor, beskrivning och farlighet). Fokus ligger på utbildar- och metodstödjarrollen och under utbildningsdagen får deltagarna prova på att själva utbilda utifrån ett framtaget utbildningsmaterial.

Utbildningsdagen anordnas av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm och övriga länsstyrelser i landet.

Mer information och anmälan