Föreläsningar med årets antagna docenter

  • Datum: –17.00
  • Plats: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Kontaktperson: evenemang
  • Föreläsning

Juridiska fakulteten
Uppsala universitet

Inbjuder härmed till föreläsningar med de under läsåret antagna
docenterna Anna Christiernsson, Mikael Hansson och Magnus Strand

måndagen den 17 september 2018 kl. 16.15 i Fakultetsrummet.

Kl. 16.15 Docent i civilrätt Mikael Hansson
Titel: Identitetskriser och -möjligheter

Kl. 16.30 Docent i europarätt Magnus Strand
Titel: EU, civilrätten och EU-civilrätten (eller Hey ho, let’s go!)

Kl. 16.45 Docent i miljörätt Anna Christiernsson
Titel: Forskning om rättsligt genomförande av miljömål

Efter föreläsningen inbjuds närvarande till lättare förtäring i Blå rummet.

Anmälan senast den 10 september 2018 till evenemang@jur.uu.se


Välkomna!

Mattias Dahlberg
Dekanus