Att leda kurser om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  • Datum:
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Utbildning

Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården att i egen regi tillhandahålla grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Utbildningen ger stöd att utbilda med hjälp av gruppspåret i webbkursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” som tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Deltagarna får också pedagogiskt stöd att utbilda generellt.

Utbildningen hålls under två heldagar och riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

Läs mer och anmäl dig här