Disputation Le Fu

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för teknikvetenskaper
  • Kontaktperson: Le Fu
  • Disputation

Disputation Le Fu, avd för tillämpad materialvetenskap, “Spark plasma sintered ZrO2-SiO2 glass ceramics and Si3N4 bioceramics”. Opponent: Professor Jérôme Chevalier, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Frankrike.