Diskussion om delar av Karin Hassan Janssons och Jonas Lindströms arbete Horet i Hälsta (Natur och Kultur 2018)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng22-1009, vid Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium