Disputation Jun Luo

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Kontaktperson: Jun Luo
  • Disputation

Disputation: Jun Luo, avd för tillämpad materialvetenskap, “Calcium phosphate based biomaterials for bone augmentation”. Opponent: Professor Marc Bohner, RMS 
Foundation, Bettlach, Schweiz.