Disputation: A Lighter Shade of Dark

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10 A
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Amalia Nilsson försvarar sin doktorsavhandling: A Lighter Shade of Dark:
Exploring the Value Adding and Value Subtracting Effects of
Headquarters Attention and Involvement in Subsidiary Activities

Opponent:

Professor Ram Mudambi, Temple University

Betygsnämnd:

Docent Darek Haftor, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
Docent Christine Holmström Lind, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Professor Udo Zander, Handelshögskolan i Stockholm

Ordförande vid disputationen:

Docent Henrik Dellestrand

Disputationen kommer att hållas på engelska

Fulltext, abstract och mer information i DiVA