Studieteknik – bli en bättre student

En stor del av din lediga tid som student ska användas till självstudier.

Att studera på egen hand kräver motivation, självdisciplin, koncentration och planering. Din studieteknik blir viktig. Den här föreläsningen ger dig tips. Läs om studieteknik på vår webbplats.

--------------------------------------

Föreläsningen ingår i Studenthälsans föreläsningsserie på temat "Hur du överlever studentlivet" under hösten 2018. Mer aktiviteter från Studenthälsan hittar du här.