Forskningsseminarie: Prof. Claudia Fahlke

  • Datum: –13.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset ingång 10, entréplan rum Nasvell
  • Föreläsare: Claudia Fahlke, Professor psykologi, Göteborg
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för Neurovetenskap
  • Kontaktperson: Maria Brandt
  • Telefon: 018-611 49 69
  • Seminarium

Anden i flaskan: bio-psykosociala faktorer som bidrar till och vidmakthåller ett alkoholberoende