Forskningsdag medie- och kommunikationsvetenskap

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ekonomikum rum A114
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Vaia Doudaki
  • Föreläsning

Ytterligare information