Disputation i Mineralogi Petrologi Tektonik

  • Datum: –11.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen, Villavägen 16, Uppsala
  • Doktorand: Tobias Matsson
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Steffi Burchardt
  • Telefon: 2568
  • Disputation

The dynamics of felsic magma emplacement in then upper crust.