De kan alltid hitta mig. Om ensamkommande barns utsatthet

Jämy berättar om en fördjupad studie kring särskilt utsatta barngrupper.

Det finns barn som lever under misärliknade former i Sverige där de utnyttjas eller riskerar att exploateras. Barnen lever mitt ibland oss men ofta i det så kallade skuggsamhället där de kan utnyttjas med liten risk för upptäckt. Maria von Bredow, Jämy, berättar om studien. 

Läs mer och anmäl dig här